ISKOLÁNK TÖRTÉNETE

Liszt Ferenc első szekszárdi vendégeskedése során felavatott városháza alapító okmánya tesz először említést a zeneiskoláról.    A II. világháború előtt Gráber Lajos kapott engedélyt Szekszárdon magán-zeneiskola alapítására.
1949-ben alakult meg a Szekszárdi Zenepedagógus Munkacsoport, amely tagjaira épült a Szekszárdi Állami Zeneiskola. Amikor létrejött ez a művészetoktatási intézet, az országnak még csak 19 állami zeneiskolája volt.
A szekszárdi Állami Zeneiskola alapítása 1955. decemberére datálódik. Az intézmény alapító igazgatója Husek Rezső zongoraművész. Liszt Ferenc nevét 1956. október. 22-től (Liszt születésnapja) viseli az intézmény. Az esemény emlékét a Megyeháza Dísztermében márványtábla őrzi.
A megyei és városi művelődési osztály segítőkészen támogatták a zeneiskola kéréseit és igyekeztek a problémákat megoldani. A szakmai továbbképzés érdekében a tanárok kazettás rádiót kaptak, operabérletet vehettek igénybe, eljutottak budapesti koncertekre és nemzetközi versenyekre.
Néhány év után a megye több települése igényelt zeneiskolát. Az országos gyakorlatnak megfelelően, lévén a zeneiskola akkor megyei intézet, fiókiskolaként születtek meg a zeneoktatás újabb fellegvárai. A megyei művelődési osztály és a szekszárdi zeneiskola Tolnán, Pakson és Tamásiban hozta létre a többi tagiskolát.
1973 áprilisában zajlott le az iskola történetének legnagyobb eseménye, az átköltözés, az új honfoglalás. A Liszt Ferenc Zeneiskola 1973. május. 1-én költözött a felújított Augusz-házba.
A Zeneiskola nemcsak oktatási feladatait látta el, hanem felvállalta a helyi és megyei hangversenyélet megszervezését. Az intézmény hamarosan lemérhető eredményeket ért el. Egyre több növendék énekelt kórusokban, játszott hangszereken és választotta a zenei pályát.
1982. január 1-jén az alapító igazgató nyugdíjba vonult. Az 1981/82. tanévet már az új igazgató irányításával kezdte az intézet. Thész László korszerűen felkészült, sokoldalú tevékenységével töretlenül öregbítette az iskola pedagógiai munkájának jó hírét. A város és a megye zenei életének felvirágoztatását szerencsés kézzel fogytatta. Jól ismerte annak minden problémáját, nehézségeit és értékeit, hiszen 1976-tól ő volt a megye zeneiskoláinak szakfelügyelője.
1988-ban a rézfúvós tanszakon Kovács Zsolt alapító karnagy irányításával megkezdte munkáját az Ifjúsági Fúvószenekar. A fúvós tanszakok tanárainak és növendékeinek köszönhetően, az együttes ötéves-jubileumi hangversenyén egy ezüst és egy arany minősítést vehetett át Balázs Árpád zeneszerzőtől.
Thész László 1989-ben bekövetkezett halála után Szily Lajos kapott megbízást a zeneiskola vezetésére. Idő közben a fiókiskolák önállóak lettek és ezzel a Szekszárdhoz tartozó tanulólétszám csökkent.
1990-ben újra indult az óvodai előképző, lehetővé téve a tehetséges gyerekek korai kiválasztását. Megoldódott olyan hangszerek oktatása, amelyek iránt már régen igény volt, pl. szaxofon, szintetizátor, harmonika, dob. A kiemelkedő szakmai eredményeknek köszönhetően az iskola történetében – Csiki Gábor személyében /Füzi János növendéke/ – először nyert felvételt szekszárdi zeneiskolás növendék a zeneakadémiára.
A szekszárdi zeneiskolának egy rendkívül fontos kérdése várt megoldásra évek óta: az iskolai zenekarok ügye.
Az iskola Ifjúsági Vonószenekara 1990-ben alakult Csécsy Istvánné vezetésével. Rövid idő alatt olyan programot épített fel az együttes, amellyel rendszeres szereplője lett az iskolai és városi hangversenyéletnek.
Erős Árpádné irányításával az 1992-ben alakult gitárzenekar új színfoltja lett az iskolának. A már szép műsorral rendelkező zenekar 1993-ban németországi vendégszereplésen vett részt. Magyarországon napjainkban is kevés hasonlóan nagy létszámú gitárzenekar működik.
1993-ban természetes találkozás volt a zeneoktatás és a néptánc találkozása, így a néptánc az iskola legújabb tagozata lett. Ennek következtében 2001-től intézményünk Művészeti Iskolaként működött tovább.
2000. augusztus 1-től Pecze István nyerte el az igazgatói megbízást. Az ő igazgatói munkássága alatt alakult iskolánk jazz-együttese a Junior Stars.
2008. augusztus 1-óta a Garay János Általános Iskola és AMI tagintézményeként működünk. A Liszt Ferenc Zeneiskola nevet megtartva és az intézmény hagyományait folytatva.
A zeneiskola 2007-ben elnyerte a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet. 2014-ben Szekszárd város képviselő testülete „A Közjóért” kitüntető címet adományozta az intézménynek. 2015-től “Akkreditált kiváló tehetségpontként” működik és 2018-ban “A Magyar Alapfokú Művészetpedagógia Értéktára” címmel is gazdagodhatott.
Napjainkban az intézmény közel 450 növendékkel büszkélkedhet, akiket 24 főből álló tantestület oktat kielégítve minden olyan hangszeres igényt, amely iránt kereslet van. A zeneiskola tantestületében ma több kitűnő fa- és rézfúvós, ütős, gitáros, vonós, orgonista, zongorista és elmélet szakos dolgozó tanít, nevel, gyakorol és vállal szereplést. Az iskola továbbra is otthont ad az együttesek próbáinak, a Liszt Ferenc Társaságnak, hangszeres bemutatóknak és sok más zenei rendezvénynek.
Sok Szekszárdról kikerült muzsikus már kollégaként dolgozik az ország különböző zeneiskoláiban.

Hagyományaink

Iskolánk 1972-óta rendezi meg a Zenetanárok Országos Zongoraversenyét. Az első verseny megrendezése a célkitűzések szerint többirányú indítékból eredt. Egyik célja Szekszárd Liszt-hagyományainak folytatása. A másik cél pedagógiai fogantatású: buzdítsa gyakorlásra a zenetanárokat, mert a pedagógiai munkához nélkülözhetetlen az élményszerű előjátszás, a szakmai továbbképzésnek ez a legnagyobb aktivitást igénylő formája. Arra is alkalmas, hogy a zeneiskolák és a kollégák között a kapcsolatot szorosabbra fűzze, és a nyilvánosság oldja a szakmai elszigeteltséget.
Az iskola elképzelését a város és a megye is örömmel felkarolta. Az első versenynek olyan sikere és országos visszhangja támadt, hogy a rendezőszervek elhatározták e nemes vetélkedés rendszeressé tételét. A három évenként megrendezésre kerülő verseny a mai napig nemzetközi színvonalú, mely az évek során egyre gazdagodott. A zsűri tagjai alapos elemzéssel értékelik az elhangzott műveket, és ezzel egy mesterkurzus rangjára emelik a találkozót.

A zongora, mint hangszer nagy népszerűségnek örvend iskolánkban, és Tolna megyében, ezért szükségszerűvé vált egy olyan rendezvény, melyen a zongoristák összemérhetik tudásukat.
A Megyei Zongoraverseny megrendezése 1985-ben kezdődött iskolánkban. Jó alkalom ez a felkészítő tanároknak, érdeklődő kollégáknak, igazgatóknak a találkozásra, szakmai jellegű eszmecserére.
A megyei verseny azok számára is több lehetőséggel kecsegtet, akik nem zenei pályára készülnek, hanem csak kedvüket lelik a muzsikálásban.
A találkozót általában 2 évente kerül megrendezésre. Örvendetes, hogy a résztvevő növendékek és kollégák száma évről évre nő.

Iskolánk hagyományrendszerének jelentős volumenű rendezvénye a háromévenként megtartandó szekszárdi zeneiskolai Regionális Gitárverseny.
Célunk a verseny rendszeressé tételével – a gitárzenét tanuló növendékeknek és tanáraiknak – alkalmat és lehetőséget adni egy magasabb színvonalú felkészülésre, megmérettetésre, egymás munkájának, hangszeres játékának megismerésére, valamint a zenészi képességek korai felismerésére, és ezek kibontakoztatására.
Versenyeinkre a dél-dunántúli régió zeneiskoláinak gitáros növendékeit várjuk elsősorban, de szívesen látjuk az ország más területeiről érkezőket is.
A versenyre jelentkezők műsorának egy kötelezően előadandó darabot, és szabadon választott különböző stílusú műveket kell tartalmaznia. A produkciók elbírálását neves művészekből álló három tagú szakértő zsűri végzi. A versenynapokon gitárkoncerteket rendezünk, melyre többnyire – a zenei pályát választó, felsőfokú tanulmányait végző, vagy végzett – iskolánk volt növendékeit kérjük fel előadásra.
A verseny eredményhirdetése után, a felkészítő kollégák részére, zsűrivel való konzultációs lehetőséget biztosítunk.

Régi igényt kielégítve 2003-ban került először megrendezésre a Tolna Megyei Trombitás Nap. A találkozó alkalmat nyújt, hogy a tolna megyei, illetve a megyéhez közeli zeneiskolák trombitás növendékei egymás előtt bemutathassák tudásukat. Korosztály beosztása megegyezik az országos trombita verseny korosztály besorolásával. A “versenyműsor” egy kötelező és egy szabadon választott műből áll. Az eddig – három alkalommal – megrendezett találkozókon a neves zsűri számtalan különdíjjal jutalmazta a legjobb produkciókat.

2013-ban került először megrendezésre a Tolna Megyei Klarinétos és Szaxofonos Találkozó. Örvendetes, hogy a résztvevők száma mára már kibővült a szaxofonos növendékekkel. A találkozón a tolna megyei zeneiskolák klarinétos és szaxofonos növendékei vesznek részt, ahol lehetőség nyílik az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére. A találkozó célja: a megye kiemelkedő, tehetséges növendékeinek bemutatása, a megyében tevékenykedő tanárok kapcsolatának szorosabbá tétele, egymás munkájának megismerése, a tehetséges tanulók továbbtanulásának elősegítése.

Együttesek

Ifjúsági Fúvószenekar
A 2018-ban 30 éves jubileumát ünneplő Ifjúsági Fúvószenekar Kovács Zsolt vezetésével alakult a szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola növendékeiből. Jelenlegi létszáma 55-60 fő között mozog. Az együttes játszik klasszikus zenét, könnyűzenét, filmzenét, ápolja a tolna megyei “sváb” fúvós hagyományokat.
Tagja a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetségnek, a Fúvószenekarok és Együttesek Közép-Kelet-Európai Szövetsége WASBE Tagszervezetének, a Landesrat, Magyarországi Németek Kulturális Szervezetének. Rendszeresen fellép városi, megyei, országos és nemzetközi rendezvényeken.
Zenekarvezető: Kovács Zsolt
Ugrás a zenekar honlapjára

Ifjúsági Gitárzenekar
A szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekar 1993-ban alakult egy testvérvárosi kapcsolat kialakításának apropóján. Az együttes alapítója Erősné Szőr Márta volt. Együttes létszámát tekintve kamara csoportként indult. Mindössze 8-10, 10-16 éves gyerek alkotta az alapító tagságot. Jelenleg 20 főből áll a tagság.
Több európai városban is vendégszerepelt fennállásának 25 éve alatt, köztük Linzben, a Die Musikschule Reiman meghívására egy nemzetközi fesztiválon és Meppelben, egy hollandiai városban. Állandó kapcsolatot ápol a Bietigheim-Bissingeni zeneiskolával. Rendszeres fellépői Szekszárd város kulturális rendezvényeinek.
2000-2001-ben több ízben részt vett az országos millenniumi “Kultúrával a Nyugat kapujában” Nemzeti Fesztivál rendezvényein. Egy ízben arany minősítést is kapott.
2008-ban első ízben sikerrel szerepelt az országos zenekariverseny válogatóján Kaposváron.
Repertoáruk széleskörű, játszanak reneszánsz, barokk, klasszikus és kortárs műveket.
Zenekarvezetők: 1993-2008 Erősné Szőr Márta
2008-2010  Tóth Mónika
2011- Molnár Márta
Ugrás a zenekar honlapjára

Ifjúsági Vonószenekar
Az iskolai vonószenekar kötelezően választható tárgy az 5. évfolyamtól a vonós növendékek számára. A volt növendékeink számára lehetőséget biztosít arra, hogy azután is folytassák a zenekarban munkájukat, mikor már nem járnak zeneiskolába. Ilyen esetben a zenekari naplóban “mint vendég” szerepelnek.
A próba hetente egy alkalommal zajlik a zeneiskola kamaratermében.
A vonószenekar rendszeresen szerepel a bonyhádi Tolna Megyei Kamarazenei Fesztiválon.
A zenekari repertoárban szerepelnek klasszikus darabok a reneszánsztól napjainkig. Lehetőség szerint olyan műveket is választanak, amelyek előadásához zongora, fúvós illetve ütős növendékek is bevonhatók. Az igényes szórakoztató zene is a repertoár része lehet.
A zenekar segít abban, hogy a növendékek ráérezzenek az “együttzenélés ízére”, és örömmel tegyék azt. A zenekar tagjainak fontos az egymáshoz való alkalmazkodás a próbatermen kívül is.
A vonós zenekar feladatának tartja a vonós hangszerek népszerűsítését, a kamara muzsikálást, társas zenélés megszerettetését minden korosztály számára.
Zenekarvezető: Auth Zoltánné

Szekszárd Junior Stars
A Szekszárd Junior Stars Big Band 2000 novemberében alakult a szekszárdi Liszt Ferenc Művészeti Iskola jazz tanszakos fiataljaiból. Fennállása óta számos koncerten lépett fel, egyre növekvő sikerrel. Önálló hangversenyeit telt házak előtt játssza, a gondosan összeállított program és a modern big band- hangzás nagy elismerést vált ki a műfajt kedvelő, igényes hallgatóságból. A zenekar ma már nem csupán egy munkaközösség, hanem összeszokott baráti társaság kerekedett belőle, akik nemcsak a közönséget szórakoztatják zenéjükkel, hanem maguk is nagy örömüket lelik benne.
A zenekar koncertrepertoárjában a professzionálisan újrahangszerelt jazz- standard kompozíciók mellett (Count Basie, Duke Ellington, Benny Goodman) saját szerzemények is szerepelnek.
Ugrás a zenekar honlapjára

Alapítványok

A zeneiskola három alapítványt működtet, részint az együttesek munkájának segítésére, részint megfelelő önállóságuk biztosítására.
Mivel az iskola szűkös anyagi helyzete épp csak működésüket teszi lehetővé, szerepeltetésüket és utaztatásukat nem tudja biztosítani.
Együtteseinknek önállóan kell megteremteniük a szükséges pénzeszközöket, erre pedig a törvényes keretek között a legmegfelelőbb az alapítványi forma.
Gyakran az együttesvezető kapcsolatainak, a szülők segítségének, a szponzorok támogatásainak köszönhető egy-egy külföldi szereplés létrejötte. Ezért zenekaraink szinte mindegyike létrehozta a maga alapítványát.

Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány
Adószám: 19231361-1-17
Számlaszám: 10404601-46014706-00000000

Ifjúsági Gitárzenekari Alapítvány
Adószám: 18852400-1-17
Számlaszám: 71800037-11138594-00000000

Szekszárd Junior Stars Alapítvány
Adószám: 18862777-1-17
Számlaszám: 71800037-11087436-00000000